Over het algemeen is animatie een tijdrovende bezigheid en kunnen de kosten hoog zijn, toch streeft Drifter TV er naar voor ieder productiebudget een oplossing te bedenken. Animatieproducties zijn maatwerk daarom is het  van belang in een vroeg stadium te overleggen wat animatie voor uw productie kan betekenen. Op deze manier kan sneller en efficienter gebruik worden gemaakt van beschikbare kennis en ervaring van diverse animatie en compositing technieken.

Na bespreking van de opdracht wordt een schetsontwerp gemaakt waarin het idee tot uitdrukking wordt gebracht. Dit kan in de vorm van een storyboard zijn of een ‘animatic’, een genanimeerde reeks plaatjes. De feedback van de klant op deze schets vormt de basis waarop de animatie wordt gemaakt.

Het is van belang dat voordat het animatiewerk een aanvang neemt, de klant alle noodzakelijke informatie en mogelijk beeld materiaal aanlevert. Op een vooraf vastgesteld tijdstip wordt een eerste versie getoond waarop feedback kan worden gegeven. Na aanpassingen wordt een tweede versie opgeleverd waarop de klant zijn laatste op-en aanmerkingen kan maken. De productie wordt nu afgerond en opgeleverd. Over uitbreiding of aanpassingen na oplevering dienen nieuwe prijsafspraken te worden gemaakt.

Meer weten ? Neem contact op via telefoon, mail, Skype of contactformulier en ik informeer U graag over de mogelijkheden.